De ooglaserbehandeling

Ooglaseren, de procedure

Als u een ooglaserbehandeling wilt ondergaan, dan doorloopt u samen met de optometrist en oogarts de volgende drie stappen:

Vooronderzoek

Om te bepalen of uw ogen geschikt zijn voor een Lasek-, Lasik- of Intralasik behandeling doet  de arts altijd medisch vooronderzoek. Dit is belangrijk om te bepalen of uw ogen voor een laserbehandeling geschikt zijn en zo ja, voor welke. Dit onderzoek duurt ongeveer een uur.

We meten allereerst uw oogsterkte en de dikte van het hoornvlies. Ook nemen we uw persoonlijke omstandigheden met u door. Op basis daarvan is al een redelijke inschatting mogelijk of u voor behandeling in aanmerking kunt komen.

Als die inschatting positief is, volgt direct een uitgebreider medisch onderzoek om daarover 100% zekerheid te krijgen. Wij meten met geavanceerde apparatuur uw gezichtsscherpte, met en zonder correctie, en vervolgens de vorm, de kromming en de dikte van het hoornvlies. Ook nemen we de pupilgrootte (in licht en donker) en de lichtverstrooiing van het hoornvlies onder de loep.

Aandachtspunten

  • Als u contactlenzen heeft, mag u die minimaal 2 weken voor het vooronderzoek niet meer dragen. Uw hoornvlies vervormt namelijk door het dragen van contactlenzen. Door ze enige tijd uit te laten, krijgt het hoornvlies weer zijn oorspronkelijke vorm en kunnen we het met precisie meten.
  • Om een zo duidelijk mogelijke meting te kunnen verrichten, krijgt u oogdruppels toegediend. Hierdoor ziet u een aantal uren wazig. Gedurende die tijd kunt u beter geen voertuig besturen. Wij adviseren u dan ook, wanneer u met eigen vervoer komt, een ‘chauffeur’ mee te nemen.

Tijdens de ooglaserbehandeling

Tijdens de Lasek-, Lasik- of Intralasik behandeling zijn uw ogen verdoofd met druppels. Om te voorkomen dat u knippert tijdens de behandeling, spreidt een ooglidspreider de oogleden. Bij de Lasek- en Lasik methode behandelt de chirurg tijdens de eerste fase het hoornvlies handmatig.

Bij de Intralasik methode gebeurt dat computergestuurd. Hierna polijst de chirurg uw hoornvlies met een laserstraal van de excimer laser in de juiste vorm. De bedoeling is dat uw refractieafwijking wordt ‘verpakt’ in het hoornvlies. Een zeer stabiele en smalle lichtbundel corrigeert uw hoornvlies cel voor cel.

Een fixatielichtje zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling in de juiste richting kijkt. Zodra u met uw oog beweegt, stopt de laser. Die gaat pas door als uw oog weer in de juiste richting kijkt. Na de laserbehandeling plaatst de chirurg bij Lasek het huidflapje en bij Lasik en Intralasik de dikkere flap weer op de juiste plek terug.

De feitelijke behandeling neemt ongeveer een uur in beslag. Tijdens de ooglaserbehandeling mogen de ogen niet opgemaakt zijn en u mag geen aftershave, parfum en dergelijke hebben gebruikt.

Na de ooglaserbehandeling

De maanden na de laserbehandeling houdt de chirurg uw ogen nauwlettend in de gaten en komt u enkele malen bij de oogarts terug voor controle. Het is mogelijk dat uw ogen na de behandeling wat gevoelig zijn. De mate waarin verschilt van persoon tot persoon. Daarom krijgt u onder meer een aantal recepten mee om de irritatie te verminderen.

De Lasek ooglaser methode

De Lasek techniek hanteert de chirurg als het hoornvlies dun is. Hij rolt als het ware de hoornvlieshuid van het oog op en lasert het oog vervolgens aan de oppervlakte. Dat maakt deze techniek de meest weefselbesparende methode. Hij rolt dan de huid weer terug en plaatst vervolgens een verbandlens in de ogen. De ontstane schaafwond maakt een verbandlens in het oog noodzakelijk en kan wat gevoeligheid veroorzaken.

Om het oog gevoelloos te maken krijgt u vooraf verdovende oogdruppels toegediend in het oog. Dit zorgt ervoor dat u geen pijn voelt tijdens de behandeling.

De feitelijke behandeling neemt ongeveer een half uur in beslag, totaal zult u ongeveer een uur aanwezig zijn.

Aansluitend aan de behandeling maakt u een afspraak voor de eerste controle na vier dagen. Tijdens deze controleafspraak verwijdert de oogarts de bandagelens en controleert hij hoe uw ogen zijn hersteld. De maanden na de laserbehandeling houden wij uw ogen nauwlettend in de gaten en komt u enkele malen terug voor controle.

De Lasik ooglaser methode

Voor de Lasik techniek kiest de chirurg doorgaans als het hoornvlies dik genoeg is.

U krijgt verdovende oogdruppels toegediend in het oog om het gevoelloos te maken. Vervolgens snijdt de oogarts met een mesje het buitenste laagje van het hoornvlies los. Hij klapt dat als een flapje om.

Daarna behandelt hij het blootliggende weefsel met laserpulsen waardoor een kleine hoeveelheid weefsel verdampt. Hierdoor ontstaat de gewenste correctie.

Hij klapt het flapje vervolgens terug, dat zich vrijwel direct weer aan het oog hecht. Na enkele minuten drogen zit het flapje voldoende vast. Er wordt geen gebruik gemaakt van hechtingen. De oogarts druppelt het oog met antibiotica en ontstekingsremmers om de genezing te versnellen.

Na de laserbehandeling gaat u naar een donkere kamer, waar u tot rust kunt komen.
Voordat u naar huis gaat worden de ogen nog gecontroleerd en u maakt een controleafspraak voor de volgende dag.

De feitelijke behandeling neemt ongeveer een half uur in beslag, totaal zult u ongeveer een uur aanwezig zijn. Er is doorgaans geen tot weinig napijn en u herstelt binnen een week tot tien dagen van de ooglaserbehandeling.

De Intralasik ooglaser methode

Tijdens de Intralasik methode maakt de computergestuurde Intralase femtosecond laser het gebruik van het mesje overbodig. Dat is de essentie van de Intralasik behandeling. Het is de meest nauwkeurige en veilige technologie voor het verkrijgen van een flap in het hoornvlies. Hierdoor is het gemaakte flapje overal even dik. Dit verkleint de kans op incidenteel voorkomende complicaties, zoals onderbrekingen tijdens het snijden, onregelmatigheden in de snede of slechte wondgenezing.

Allereerst dient de oogarts verdovende oogdruppels toe in het oog om het gevoelloos te maken. De oogarts maakt met behulp van het eerste laserapparaat, de computergestuurde Femtosecond laser, in enkele seconden een hoornvliesflapje dat aan één zijde blijft vastzitten. Elke puls die de laser geeft, zal een kleine luchtbel geven. Hierdoor ontstaat de uiteindelijke de flap. U zult tijdens deze behandeling even niets zien en een drukkend gevoel ervaren

Om een zo optimaal mogelijk flapje te creëren, moet u tussen de twee laserbehandelingen minimaal een kwartier wachten in een tussenruimte.

U wordt daarna naar het tweede laserapparaat gebracht. De oogarts slaat dan het flapje, als een bladzijde van een boek, om. Het onderliggende hoornvliesweefsel is daardoor bereikbaar voor de laserstraal.

De tweede laser, de computergestuurde eximerlaser, verwijdert in korte tijd een minuscule hoeveelheid hoornvliesweefsel en ‘slijpt’ uw hoornvlies in de gewenste vorm.

Na de laserbehandeling plaatst de oogarts de flap weer terug. Na enkele minuten drogen, zit het flapje voldoende vast. Er wordt niet gebruik gemaakt van hechtingen. De oogarts druppelt het oog met antibiotica en ontstekingsremmers om de genezing te versnellen. De feitelijke behandeling neemt ongeveer een half uur in beslag, totaal zult u ongeveer twee uur aanwezig zijn.

Na de laserbehandeling gaat u naar een donkere kamer, waar u tot rust kunt komen.

Voordat u naar huis gaat worden de ogen nog gecontroleerd en u maakt een controleafspraak bij de arts voor de dag na de laserbehandeling.

Ooglaseren, veel gestelde vragen

Aan welke criteria moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een ooglaserbehandeling?
• u bent tussen de 18 en 65 jaar oud
• uw refractieafwijking tussen +4,5 en -10 ligt
• u hebt een bril en/of contactlenzen nodig om veraf goed te kunnen zien;
• uw zicht is het laatste jaar niet heel erg veranderd;
• u hebt geen chronische aandoeningen;
• u draagt geen pacemaker;
• u bent niet zwanger of geeft borstvoeding
• een leesbril kan met een ooglaser behandeling niet worden behandeld

Zijn er risico’s?
De oogarts behandelt tijdens de operatie gezond (hoornvlies)weefsel zonder de garantie dat de wondgenezing optimaal verloopt. In maar 2% van de gevallen is het beoogde doel slechts gedeeltelijk bereikt. Uiteraard volgt daarop een aanvullende behandeling. Slechts in een heel enkel geval is er sprake geweest van een blijvende zichtvermindering.

Wat gebeurt er tijdens een medisch vooronderzoek?
Het medische vooronderzoek bestaat uit allerlei metingen plus het doornemen van uw persoonlijke omstandigheden. Het zal uitwijzen of u geschikt bent voor een ooglaser behandeling. Er blijkt ook uit welke techniek voor u het beste resultaat oplevert.

Worden beide ogen tegelijk behandeld?
Omdat de laserbehandeling zo veilig is, is het mogelijk en zelfs aan te raden om beide ogen tegelijk te laten behandelen. Zo kunnen ze ook in dezelfde tijd herstellen en dat kost u minder hersteltijd.

Doet het pijn?
Nee. Het is mogelijk dat u slechts een lichte druk voelt op het oog. De arts verdooft uw oog lokaal met druppels.

Hoe lang duurt de behandeling?
De complete behandeling duurt 30 min.

Heb ik veel napijn?
Uw ogen kunnen even geïrriteerd of zanderig aanvoelen. Deze symptomen verschillen per persoon en behandelmethode, en zijn na een aantal dagen verdwenen. Pijnstillers onderdrukken dit gevoel goed.

Is de correctie permanent?
Ja, de laseroperatie corrigeert de behandelde refractieafwijking volledig en permanent.

Wanneer kan ik weer goed zien?
Ongeveer een week na de behandeling kunt u zonder bril en/of contact lenzen weer uitstekend zien.

Wanneer kan ik weer aan het werk?
U kunt na de Lasik- of Intralasik behandeling twee dagen na de behandeling en na de Lasek behandeling een week na de behandeling weer aan het werk.

Is er kans op infectie?
Die kans is zeer gering omdat er niet in het oog wordt behandeld

Kan ik blind worden?
Nee. Er is wereldwijd al jarenlang ervaring met talloze behandelingen en er is nog nooit sprake geweest van compleet zichtverlies.

Wat zijn de effecten op de lange termijn?

Meer dan 25 jaar ervaring met verschillende refractieve lasertechnieken heeft bewezen dat de laserbehandeling een zeer veilige behandelmethode is met op lange termijn goed gezichtsvermogen en een stabiel resultaat.

Waar moet ik op letten na de behandeling?

• Na twee tot drie weken mag u weer sporten; vermijd zweet in ogen.
• Eerste 3 weken: vermijd water dat vervuild kan zijn in de ogen, zoals sauna’s, zwembaden, jacuzzi’s, zeewater en zeep of shampoo.
• Eerste twee weken: niet in uw ogen wrijven en geen oog make-up gebruiken.

Mag ik na de behandeling direct autorijden?
Nee: direct na de behandeling mag u niet zelf autorijden. Ons advies is een chauffeur mee te nemen die u naar huis brengt.

Wat zijn de kosten van een oog laserbehandeling?
Lasek €995, – per oog
Lasik €1250, – per oog
Intralasik €1725, – per oog

*Het uitgebreide medische vooronderzoek kost 100 euro Mocht u na deze controle geschikt blijken en overgaan tot een ooglaserbehandeling, dan hoeft u dit bedrag NIET te betalen.